Pokreni se i promeni okolnosti u kojima živiš

POKRENI SE I PROMENI OKOLNOSTI U KOJIMA ŽIVIŠ

(participacija mladih)


-Vreme trajanja: novembar 2009-februar 2010

-Projekat finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

Kratak opis projekta

cilj projekta: Animiranje mladih sa liderskim sposobnostima iz proevropski orjentisanih politickih partija i đačkih parlamenata iz opština Arilja i Požege i njihovo osposobljavanje putem edukacije i praktične primene stečenih znanja, da učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom, regionalnom i državnom nivou.

Specifičan cilj: Motivisanje mladih da timski planiraju i da u saradnji ostvaruju promene u okruženju putem definisanja, planiranja i rešavanja određenog problema i prezentovanje relevantnim akterima iz društva kao i široj javnosti.

Ciljne grupe: mladi iz proevropski orijentisanih političkih partija i djačkih parlamenata, lokalne vlasti i mladi iz lokalnih zajednica.

Aktivnosti:

 • seminari: "Kako funkcioniše lokalna zajednica? Mogućnosti uticaja na promene";
 • planiranje akcija koje su za cilj imale da uključe što veći broj mladih;
 • realizacija "škole skijanja" na Goliji u trajanju od 7 dana;
 • realizacija humanitarnog koncerta "Iskoristi energiju, pokreni se"
 • učestvovanje u radio emisiji "Iskoristi energiju, pokreni se"
 • pojavljivanje u informativnim emisijama na TV Požega

Usklađenost projekta sa ciljnom grupom:
 • Sve aktivnosti na projektu bile su prilagođene potrebama ciljnih grupa kojima se bavio ovaj projekat. Nastao je kao potreba mladih za konkretnim delovanjem kroz primenu stečenih znanja i korišćenje određenih veština shodno isplaniranim i realizovanim akcijama.
 • mladima koji su učestvovali na aktivnostima bila je ponuđena nova metodologija koja će im osigurati participaciju u procesima planiranja i donošenja odluka na svim nivoima.

Postignuti rezultati:
 • Urađen dizajn seminara i prilagođen maldima sa ciljem sagledavanja funkcionisanja lokalne samouprave, političkih partija i đačkih parlamenata;
 • Formirani timovi za planiranje i realizaciju akcija koji su uspeli da direktno uključe oko 1000 mladih u aktivnosti na projektu;
 • sakupljena sredstva sa humanitarnog koncerta uplaćena na račun bolesnog mladića koja su upotrebljna za njegovo lečenje;
 • Predstavnici lokalnih vlasti u Arilju i Požegi dali doprinos aktivnostima na projektu, novčanu i učestvovali su na svim planiranim aktivnostima;
 • Predstavnik đačkog parlamenta Tehničke škole iz Požege na poziv Crvenog krsta Sokolac prezentovao rezultate projekta aktivistima i volonterima;
 • Ostvarena saradnja sa svim srednjim školama iz Arilja i Požege, lokalnim samoupravma iz oba grada, u aktivnosti uključeni podmladci političkih partija i đačkih parlamenata iz Užica i Lučana.
 • Izveštaj predat i prihvaćen od starne donatora, a UG Sretenje dobila preporuku od SDC.

Promocija projekta:
 • Kreiran i distribuiran liflet projekta u Arilu; Požegi i okolnim gradovima
 • Kreirana pozivnica i plakat za humanitarni koncert i distribuirani u Arilju, Požegi i okolnim gradovima;
 • Formirani timovi mladih realizovali kampanju animiranja mladih da posete humanitarni koncert u Lučanima i Užicu;
 • Pripremljena i realizovana radio emisija "Iskoristi energiju, pokreni se" na Radio Arilju.
 • Mladi, predstavnici formiranih timova i koordinatorka projekta su se, tokom realizacije projekta, više puta pojavljivali u informativnim emisijama TV Požega, TV Galaksija Čačak i Radio Požega.