Participacija građana

Skupština opštine Požega je usvojila Plan promena kojim je predviđena izrada novog, realnog, modernog, primenljivog i transparentnog urbanističkog plana koji će biti dostupan svim građanima. Novi urbanistički plan finansira Opština Požega uz pomoć MSP - Programa podrške opštinama finansiranog od strane Vlade Švajcarske.

UG Sretenje sprovodi Medija plan za potrebe Opštine Požega kako bi se obezbedilo direktno učešće građana, privatog sektora, NVOa i organizovanje javnih diskusija, sastanke, istraživanja s ciljem prikupljanja podataka, mišljenja i promocije planiranih aktivnosti.

Cilj

Promocija i praćenje izrade planske dokumentacije uz participaciju građana i pravnih subjekata putem medijske kampanje uz koordinaciju formiranog Tima, UG Sretenje i lokalnih medija.

Aktivnosti:

Anketa građana

 • anketa građana
 • obrada upitnika
 • formiranje baze podataka

Medijska kampanja

 • Okrugli stolovi
 • fokus grupe
 • konferencije sa malim grupama
 • radionice sa mladima
 • redovna saopštenja za javnost
 • TV emisija
 • radio emisije

Izrada PR materijala

 • izrada lifleta
 • izrada brošure

Cijne grupe:

 1. Građani Požege
 2. Civilni sektor
 3. Lokalne vlasti
 4. Institucije
 5. Ostali pravni subjekti