Vizija

Srbija u kojoj svaki pojedinac ima pravo na kvalitetan život.

Misija

Poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca kroz aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, pravne regulative i stvaranja preduslova za međusektorsku saradnju.

Naslovna strana

Publikacija „Strateško zastupanje u lokalnim zajednicama“
26.12.2007.

UG Sretenje Požega je u decembru završilo sa realizacijom projekta Strateško zastupanje u lokalnim zajednicama koji su podržali Kanadska agencija za međunarodni razvoj i Fond za otvoreno društvo. Poslednja aktivnost na projektu bila je izrada publikacije pod istim nazivom koja je objavljena i postavljena i na nas sajt, možete je preuzeti u delu biblioteka. Publikacija sadrži, pored ostalog, i analizu slučajeva koji su strateški zastupani na regionalnom nivou, preduzete korake kao i postignute rezultate i može poslužiti svima koji se već bave ili planiraju da se bave strateškim zastupanjem.

 
Regionalni sastanak Timova za strateško zastupanje
30.10.2007.


U ponedeljak, 29. oktobra 2007.godine sa u srednjoj sali SO Požega, UG Sretenje je održalo regionalni sastanak sa učešćem predstavnika mesnih zajednica iz Novog Sada, Leskovca, Kraljeva i Požege kao i predstavnika lokalnih partnera na projektu Foruma iuris-Novi Sad, Edukacionog centra Leskovac i Građanskog saveta opštine Kraljevo sa ciljem da se sagledaju mogućnosti kao i načini regionalnog umrežavanja.
Regionalni sastanak je završna aktivnost na projektu “Strateško zastupanje u lokalnim zajednicama”, koji finansira Kanadska vlada, preko Kanadske agencije za međunarodni razvoj kao i podršku Fonda za otvoreno društvo.
O značaju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u rešavanju definisanih slučajeva je govorio Rodoljub Šabić, poverenik za slobodan pristup informacijama. Zdenka Kovačević, koordinatorka projekta, je govorila o postignutim rezultatima i definisanim slučajevima, Mirej Grčki o statusu mesnih zajednicama i predlozima za dalje funkcionisanje, Srđan Ćosić o povraćaju zadužbine Bogavac u opštini Kraljevo, a Željko Plavšić o neplanskoj seči šuma na planini Kukavica u opštini Leskovac. Miladin Filipović, opštinski javni pravobranilac, je osvrnuvši se na Zakon o lokalnoj samoupravi govorio o svojoj nenadležnosti za zastupanje mesnih zajednica, ali je ipak prihvatio da se angažuje na pomenutom slučaju.
Govorile su još: Mirjana Nikolić, član Pravnog tima, o preduzetim koracima u strateškom zastupanju za slučajeve Povraćaj zadužbine Bogavac i zaštita reka Crna i Bela Kamenica u Tometinom Polju, Biljana Milovanović, načelnica Opštinske uprave u SO Požega – o statusu mesnih zajednica u opštini Požega i Ljubica Bogosavljević, predsednica Skupštine u SO Arilje - o statusu mesnih zajednica u opštini Arilje. Učešće u diskusiji su uzeli i predstavnici mesnih zajednica: Stevan Latinović- MZ Boško Buha , Novi Sad, Vesna Vulin Maćić- MZ Jelen Do, Požega, Predislav Matović- MZ Tometino Polje, Požega, Marjan Banjanac- MZ Bogutovac, Kraljevo.
Na kraju sastanka je formiran Tim za strateško zastupanje na regionalnom nivou i potpisan sporazum o saradnji između svih učesnika na projektu-16 mesnih zajednica i 5 nevladinih organizacija.

 
Lokalne vlasti-servis građana?
25.10.2007.

Ekološko udruženje Kamena prašina iz Jelen Dola je 24.10.2007.godine ispred sale Skupštine opštine Požega organizovalo akciju podele predloga odbornicima SO da se zahtev građana Jelen Dola i okolnih mesta ugroženih od strane NEXE grupe AD Jelen Do uvrsti u dnevni red 26. sednice SO Požega. U tekstu zahteva Ekološkog udruženja Kamena prašina odbornicima se izlažu problemi građana i traži od njih da zahtevaju od nadležnih inspekcijskih službi-rudarskih i ekoloških-da što pre izvrše inspekcijski nadzor i preduzmu sve zakonske mere u cilju zaštite životne sredine, ljudi i njihove imovine.
Aktivisti ovog udruženja su od strane predsednika Skupštine,Tihomira Marjanovića, zamoljeni da se napuste prostorije SO Požega uz objašnjenje da je slučaj Jelen Do u nadležnosti inspekcijskih službi i da treba njima da se obrate. Došlo je i do manjeg incidenta kada je član skupštinskog obezbeđenja istrgao iz ruke tekst zahteva jednom od odbornika kome su aktivisti udruženja uspeli da ga uruče.
Uz pomoć jednog od odbornika tekst zahteva se ipak našao pred odbornicima SO Požega, ali predsednik Skupštine, Tihomir Marjanović, nije usvojio predlog da se ovaj zahtev uvrsti u dnevni red 26. sednice SO Požega.

 
Status mesnih zajednica
21.10.2007.

Forum iuris je dana, 18.10.2007.god. održao tribinu « Pravo na neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave» u okviru projekta «Strateško zastupanje u lokalnim zajednicama» koji podržava Kanadska agencija za međunarodni razvoj, a kojim koordinira UG Sretenje Požega.
Tribini su prisustvovali članovi tima za strateško zastupanje formiranog na nivou grada Novog Sada i predstavnica gradske uprave za opšte poslove. Na tribini je razgovarano o potrebi poboljšanja položaja mesnih zajednica, povećanju njihovih ovlašćenja i finansijskih sredstava koja se obezbeđuju u budžetu grada, o načinu na koji se to može postići, te saglasno tome o predlogu izmene i dopune Odluke o mesnim zajednicama i Sporazumu o saradnji između mesnih zajednica i Grada Novog Sada.

 
Pokretanje pravne inicijative- zapadna Srbija
18.10.2007.

U Sali SO Požega je 18.oktobra 2007. godine održana obuka volontera koji će prikupljati potpise za građansku inicijativu za donošenje Zakona o tajnosti informacija i amandmana na Zakon o slobodnom pristupu informacijama. UG Sretenje će kao lokalni partner koordinirati akcijom prikupljanja potpisa u regionu zapadne Srbije, u opštinama: Čačak, Užice, Požega, Arilje, Loznica, Valjevo i Prijepolje, a u okviru projekta koji realizuje Narodni parlament Leskovac u više regiona u Srbiji uz podršku Instituta za održive zajednice i Fonda za otvoreno društvo.
Obuci su prisustvovali volonteri iz svih opština iz regiona zapadne Srbije i lokalna koordinatorka, Zdenka Kovačević, a održali su je Ivan Grujić- Narodni parlament Leskovac i Aleksandar Gavrilović - Hajde da, Beograd.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 41 - 45 of 129