Vizija

Srbija u kojoj svaki pojedinac ima pravo na kvalitetan život.

Misija

Poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca kroz aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, pravne regulative i stvaranja preduslova za međusektorsku saradnju.

Naslovna strana

Javna rasprava o nacrtu dokumenta „Neposredno uèešæe graðana u javnom životu na lokalnom nivou“
27.06.2006.

U utorak, 27. juna 2006.godine, u Užicu održana je Javna rasprava o nacrtu dokumenta „Neposredno učešće građana u javnom životu na lokalnom nivou“ u okviru projekta „Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou“, koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština uz finansijsku i stručnu podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u Srbiji i Crnoj Gori (SDC).

Na skupu su bili prisutni predstavnici lokalnih vlasti, udruženja građana, NVO-a i zainteresovani građani. Skupu su prisustvovali i predstavnici UG Sretenje Požega - Zdenka Kovačević i Goran Škuletić.

Nakon što je gospodin Nikola Tarbuk, menadžer projekta, predstavio projekat i sadržaj Nacrta dokumenta o neposrednom učešću građana u javnom životu na lokalnom nivou, prisutni su uzeli aktivno učešće u diskusiji radi razmatranja nacrta dokumenta u cilju identifikovanja predloga za dopunu ili korekciju preporuka koje su date u ovom dokumentu. Tom prilikom je predsednica UG Sretenje, Zdenka Kovačević ukazala na značaj koji motivisanje građana ima za njihovo veće učešće u javnom životu, zatim na potrebu praćenja rada savetodavnih tela koji se osnivaju u opštinama, a u kojima građani participiraju, kao i na potrebu drugačijeg funkcionisanja mesnih zajednica. Takođe, Kovačevićeva je istakla potrebu standardizacije NVO-a, kako bi što efektnije animirali građane da se na adekvatan način bave lokalnom zajednicom.

 
„5. JUN SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE“
06.06.2006.

U čast obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna 2006. godine u 13 časova u Galeriji legata „Liza Marić-Križanić“, Opštinski odbor Demokratske stranke u Kosjeriću, organizovao je Okrugli sto sa temom „Zaštita životne sredine“.

Učesnici okruglog stola su bili predstavnici Opštinskog odbora Demokratske stranke iz Kosjerića, predstavnici Resornog odbora za životnu sredinu i održivi razvoj Demokratske stranke iz Beograda, predsednik opštine Kosjerić - Željko Prodanović, direktorica Doma zdravlja Kosjerić - Dr Ljiljana Kosović, predstavnici udruženja građana iz Kosjerića „Egrin“ i „K-town group“ i predsednica UO UG „Sretenje“ iz Požege - Zdenka Kovačević.

Glavna tema okruglog stola bila je sagledavanje trenutnog stanja zagađenosti životne sredine u opštini Kosjerić i ukazivanje na potencijalno rešavanje tog problema. Izneti su podaci o aktuelnim problemima: zagađenja vazduha teškim metalima (cink, arsen), lokacija gradske i drugih divljih deponija, zagađenost reka, upotreba petrol-koksa kao pogonskog goriva za proizvodnju u lokalnoj fabrici, proizvodnja PVC granulata, povećanje broja malignih oboljenja i oboljenja respiratornih puteva kod meštana u opštini Kosjerić. Predsednik opštine g-din Željko Prodanović je izneo javno informacije o merenjima zagađenosti životne sredine, koje vrši Ekološka inspekcija u opštini Kosjerić. Predstavnici udruženja građana su ukazali na potrebu međusektorske saradnje i društveno-odgovornog poslovanja svih sektora društva po pitanju rešavanja problema zaštite životne sredine.

Zaključci okruglog stola su da je i u oblasti zaštite životne sredine kao i u drugim oblastima na prvom mestu potrebno poštovanje zakona, a zatim i uvođenje efikasnih mera kaznene politike. Neka od pomenutih rešenja bila su i uvođenje Ekološke policije, povećanje svesti građana i njihova edukacija, čemu bi znatno doprineo zajednički rad Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i Ministarstva prosvete i sporta. Jedan od glavnih ciljeva okruglog stola bilo je iniciranje izrade LEAP-a (lokalnog ekološkog akcionog plana) za opštinu Kosjerić.

 
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN
06.06.2006.

U prostorijama Skupštine opštine Požega, 5. juna 2006. godine održan je sastanak povodom predstavljanja Nacionalnog investicionog plana. Sastanak je vodila g-đa Biljana Milovanović, načelnica opštinske uprave i predstavnici Švajcarske vladine organizacije MSP (Municipal Support Programme – Program podrške opštinama), Radovan Milovanović i Dragan Roganović. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnih institucija, udruženja građana i zadruga iz opštine Požega.

Na sastanku je prezentovan Nacionalni investicioni plan Ministarstva finansija Republike Srbije. Prisutni su upoznati sa podatkom da je u ovoj godini u Srbiji ostavaren višak privatizacionih prihoda od preko 1,3 milijarde EUR. U poslednje dve godine ostvaren je suficit u budžetu Srbije, tako da sada privatizacioni prihodi mogu biti upotrebljeni za javne investicije. Na predlog Ministarstva finansija, Vlada je prihvatila projekat Nacionalnog investicionog plana za period od 2006. do 2011. godine.

Prisutni su upoznati sa raspisanim konkursom za prijem predloga projekata, date su osnovne smernice za pripremu predloga projekata za Nacionalni investicioni plan i predstavljeni kriterijumi i prioriteti iz sedam sektora – iz oblasti obrazovanja, projekti modernizacije zdravstvenog sistema i zaštite životne sredine, iz oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture, projekti koji podstiču privredni razvoj, projekti iz oblasti stanogradnje, kao i oni koji se odnose na unapređenje rada državne uprave.

 
EKOLOŠKI PROBLEMI U MESNOJ ZAJEDNICI JELEN DO
30.05.2006.

Dana 30.05. 2006.godine predstavnik Ekološkog udruženja Kamena prašina posetio je UG Sretenje, sa ciljem zajedničkog učestvovanja u rešavanju problema koji postoji u MZ Jelen Do, opština Požega. Naime, u ovoj mesnoj zajednici meštani imaju problem zagađenja životne sredine. Preduzeće Jelen Do a.d. , koje se bavi proizvodnjom i preradom kreča i kamena, po navodima meštana, ne obraća dovoljnu pažnju na zaštitu okoline. I pored toga što se, prilikom kupoprodajnog ugovora 2003.godine, većinski vlasnik, preduzeće“Našice cement“, obavezao da će u prvih pet godina ulagati u zaštitu životne sredine, do toga nije došlo. Prašina, za koju je potrebno nabaviti sisteme za otprašivanje, i dalje ugrožava zdravlje meštana i useve. Dogovoreno je da UG Sretenje pomogne, u saradnji sa meštanima i zaposlenima u Jelen Do a.d., u rešavanju tog problema, kako bi se stekli uslovi za zajedničko delovanje svih pomenutih aktera na prostoru pomenute mesne zajednice a u cilju rešavanja postojećeg problema.

 
SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA – DA ILI NE?
30.05.2006.

Municipal Support Programme (MSP) 18. i 19 maja 2006. godine je u
Vrnjačkoj Banji organizovao radionicu o pristupu informacijama, na osnovu
Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Radionica “Pravo da znam“ je okupila ovlašćena lica za pružanje informacija od javnog značaja iz opštinskih uprava, Požege, Čajetine, Arilja, Užica,
Kraljeva i Niša.

Pored ovlašćenih lica iz organa vlasti, dosadašnje rezultate monitoringa
implementacije zakona su predstavili i predstavnici Koalicije za slobodu
pristupa informacijama, Zdenka Kovačević iz UG Sretenje - Požega i Srđan
Ćosić iz Građanskog saveta opštine Kraljevo. Predstavnici Koalicije za
slobodan pristup informacijama su ukazali na dalje nepoštovanje Zakona od strane jednog broja organa vlasti, ali i na pozitivna iskustva tokom monitoringa.

Prisutnima je podeljena brošura UG Sretenje i Foruma Iuris „Imam
pravo i hoću da znam“ i Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja.

Radionica je pokazala da se razmenom mišljenja, iskustava i ideja između
predstavnika civilnog društva, organa vlasti, predstavnika Stalne
konferencije gradova i opština i pravnih eksperata, može poboljšati
primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa i unaprediti sam
Zakon. Radionice su vodila dva pravna tima, srpski i švajcarski, koje su
predvodili prof. dr Stevan Lilić i prof. Dr Valter Kalin.

 
<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 101 - 105 of 129