Godišnji izveštaj za 2004. godinu

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2004.G.
UDRUŽENJE GRAĐANA ‘'SRETENJE'' POŽEGA

 

Naziv projekta: OMLADINSKI VOLONTERSKI CENTAR

Koordinator projekta: Zdenka Kovačević
Asistent na projektu: Jelena Radojević

Lokalni partneri na projektu:

Centar za razvoj neprofitnog sektora zapadne Srbije, Ružica Dabić
Centar kreativnog okupljanja Arilje, Ljubica Bogosavljević
Ekolosko udruženje Dragačevo, Dušan Ivanović

Vreme realizacije projekta: septembar 2003.g.- april 2004.g.
Mesto realizacije projekta: Požega, Užice, Arilje i Guča
Finansijer: USAID, UMCOR – kancelarija, Užice
Vrednost projekta: $ 13 096. 50

Cilj projekta: Edukacija iz oblasti Volonterskog menadžmenta kao i promocija volonterizma kao značajnog faktora za razvoj civilnog društav u opštinama Užice, Požega, Arilje i Lučani.

Ciljne grupe: mladi u osnovnim i srednjim školama, prosvetni radnici, institucije, nevladine organizacije, lokalne vlasti i mediji.

Realizovane aktivnosti:

Radionicu o volonterima je prošlo 650 mladih ( 385 devojaka i 265 mladića) uzrasta od 14-18 godina, 44 više od planiranog.

Direktni korisnici su bili i zaposleni u školama sa kojima smo ostvarili uspešnu saradnju kroz realizovane aktivnosti kao i institucije u kojima su volontiranje započeli mladi volonteri. Nastavno osoblje u školama je pokazalo zainteresovanost za nove metode rada i nadam se da će ih primenjivati u njihovom daljem radu.

Korišćene metode: posete, rad na terenu, edukacija, savetodavni rad, mesečni sastanci u okviru tima koji je radio na projektu, kreiranje, izrada i podela promocionog materijala (majice, olovke, notesi), medijski nastupi, lobiranje i zagovaranje. 

Ukupno učešće zajednica izraženo kroz volonterski rad i korišćenje prostora za planirane aktivnosti u svim opštinama je $ 4 692 što iznosi $ 552 više od potrebnog učešća koji je bio predviđen projektom.

Narativni i finansijski izveštaj dostavljen donatorima na koji nisu imali primedbi.

Naziv projekta: DRVO ŽIVOTA

Rukovodilac: Katarini Damjanović
Asistent na projektu: Ivana Rašković
Vreme realizacije projekta: decembar 2004.g.
Finansijer: UN OHCHR
Vrednost projekta: $ 250
Mesto realizacije projekta: Požega

Cilj projekta: Realizacija akcije obelezavanja 10. decembra, dana ljudskih prava

Ciljna grupa: Građani Požege

Realizovane aktivnosti:

Pripremana i realizovana akcija promocije Konvencije o ljudskim pravima. Akcija realizovana na Dan ljudskih prava na Centralnom gradskom Trgu Slobode u Požegi. U uličnoj akciji uzelo učešća preko 200 naših sugrađana, medijski akcija bila propraćena od lokalnih medija. Na kraju akcije zasađeno Drvo život ana Gradskom stadionu u Požegi.

 

Naziv projekta: RESURS CENTAR “SRETENJE” POŽEGA

Rukovodilac: Zdenka Kovačević
Koordinator infodokumentacionog programa : Ivana Rašković
Asistent infodokumentacionog programa: Nataša Dragutinović Čušin
Koordinator programa Volonterski centar: Katarina Damjanović Otašević
Asistent Volonterskog centra: Slađana Varagić
Koordinator treninga i edukacije : Zdenka Kovačević
Koordinator savetodavnog rada za NVO: Dragomir Pop Mitić
Vreme realizacije projekta: jun 2004.g. maj 2005.g. Projekat je u toku realizacije.
Finansijer: EU, EAR, Fond za podršku razvoju civilnom društvu, Beograd
Vrednost projekta: 40 935.5 evra

Mesto realizacije projekta : Pored Požege u kojoj je sedište Resurs centra Sretenje Požega projekat se realizovao u opštinama: Kosjerić, Arilje, Užice, Bajina Bašta, Čajetina, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš

? Cilj projekta bio je osnaživanje nevladinog sektora u regionu Zlatiborskog okruga u opštinama Kosjerić , Požega, Arilje, Užice, Bajina Bašta, Čajetina, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, kroz programe savetodavnog rada, treninga i edukacije, prikupljanja i distribucije informacija, Javno zastupanje nevladinih organizacija i program Volonterski centar.

? Ciljne grupe: nevladine organizacije, lokalne vlasti, centri za socijalni rad, nacionalne službe za zapošljavanje, mediji, marginalizovane grupe.

Realizovane aktivnosti:

Nfodokumentacioni program

AKTIVNOSTI

1. SASTANCI

 

Broj sastanaka

Broj prisutnih

Sastanci po opstinama

36

135

Sastanci sa OCD Pozega

4

21

Mesecni sastanci u E-RC

4

 

2. DISTRIBUCIJA INFORMACIJA OCD-ima

 

Broj informacija

Informacije o konkursima

38

Pozivi na treninge/edukacije

14

Opšte informacije

76

Prosledjeni upitnici

107

3. KONTAKTI

Primljene e-mail poruke

70

Primljeni telefonski pozivi

84

Primljeni upitnici

34

Broj korisnika koji su posetili RC

139

4. BAZE PODATAKA

Baza podataka o OCD-ima

133 organizacije

Baza podataka o medijima u Zlatiborskom okrugu

23 medija

Biblioteka

69 izdanja

5. AŽURIRANJE WEB SAJTA

 

Broj vesti na sajtu

Pisanje i postavljanje vesti

30

Program Volonterski centar:

Aktivnost

Organizacija/institucija koja je uključila volontere

Broj uključenih volontera

Broj volonterskih sati

Regrutovani volonteri

kampanja ‘'Uzmi sebi vreme a ne život''

OUP Požega

15

220

15

Kampanja Prevencija nasilja u porodici

OUP Požega, Centar za socijalni rad Požega

10

30

 

Projekat Resurs centar Sretenje Požega

UG Sretenje Požega

6

70

 

Priprema radionica –reproduktivno zdravlje

UG Sretenje Požega

8

160

 

radni kamp restauracije u Perastu

Expedition Kotor

1

56

 

Priprema radionica Volonterski menadžment-školski program

RC Požega

2

56

12

Redovni mesečni sastanci volontera

RC Požega

41

45.5

 

UKUPNO

 

83

637.5

27

 

Program savetodavni rad sa NVO:

aktivnost

broj

napomena

savetodavni rad

31

informacija o radu, organizaciji i registraciju NVO-a

dokumenti za registraciju

16

dostavljena kompletna dokumentacija

pomoc u izradi statuta

3 udruzenja

definisanje ciljeva, misije i izrada statuta

novoregistrovane organizacije

6

Opstinska organizacija slepih Kosjeric, Udruzenje nezaposlenih gradjana Uzice, Agroprezent Pozega, Prijatelji Brodareva Brodarevo, Connection Pozega, Coexist Nova Varos

informacije o aktivnostima donatora

12 udruzenja, 4 neformalne grupe i 12 medija

Saveti u vezi pisanja projekata za BCIF, Fond za socijalne inovacije, Evropske integracije, EAR

 

pomoc pri izradi finansijskih izvestaja

 

2 udruzenja

Pomoc pri izradi finalnog finansijskog izvestaja K-town Kosjeric

Pomoc pri izradi periodicnog finansijskog izvestaja Agroprezent Pozega

Pomoc u pripremi predloga

 

 

projekata

1 udruzenje

 

Rom Uzice

Ukupno korisnika

62

 

Program Edukacije , treninzi i seminari

 

Aktivnost

broj

Broj učesnika

Realizatori

Okrugli stolovi sa lokalnim OCD

9+3

77

Zdenka Kovačević

Razgovori sa predstavnicima lokalnih vlasti

9

18

Zdenka Kovačević

Dragomir Pop-Mitić

Razgovori sa predstavnicima Institucija Centri za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje

18

36

Zdenka Kovačević

Katarina Damjanović

Dragomir Pop-Mitić

Seminar: Pisanje predloga projekta

1

24

Gordana Savić, trener

Zdenka Kovačević, trener

Katarina Damjanović, logističar

Sastanak sa FK Sloga Požega

1

16

Zdenka Kovačević

Sastanci sa predstavnicima OUP-a Požega-predstavljanje RC Požega

3

evidentirani u programu Volonterski centar

Zdenka Kovačević

Katarina Damjanović

Sastanak sa predstavnicima Centra za socijalni rad Požega-dogovor oko zajedničkog konkurisanja kod Fonda za socijalne inovacije

1

6

Zdenka Kovačević

Katarina Damjanović

Sastanak sa građanima koji su konkurisali kod HELP-a za projekat Suzbijanja siromaštva u Srbiji

1

7

Zdenka Kovačević

Sastanak sa predstavnicima OCD-informacije o pisanju projekta

10

10

Zdenka Kovačević

Javno zastupanje OCD, javni nastupi u medijima

21

 

Zdenka Kovačević i Katarina Damjanović

UKUPNO

53

194